SOMMAREN ÄR HÄR - MÅLA HELA SOMMAREN MED ROSLAGSMAHOGNY!

KÖP ROSLAGSMAHOGNY OCH ROSLAGSFERNISSA
FRÅN SÖRENS FÄRGKULTUR

Sörens Färgkultur har tre olika blandningar att erbjuda: Roslagsmahogny med 30% respektive 60% trätjära och Roslagsfernissa med 20% trätjära. Roslagsmahogny och Roslagsfernissa köper ni från Sörens Färgkultur.

 

Roslagsmahogny och Roslagsfernissa

Roslagsmahogny
Består av rå linolja, trätjära och balsamterpentin. Ett bra trä- och rötskydd där linoljan är träskyddet och trätjäran är rötskyddet.

Roslagsfernissa
Består av kokt linolja, trätjära och balsamterpentin. Ett bra trä- och rötskydd samt rostskydd till järn och stål. Kan användas som "topp" när en mera vattenavvisande yta vill uppnås.
Vi har valt att kalla den för Roslagsfernissa eftersom den är baserad på kokt linolja som traditionellt används till fernissor och linoljefärger.

Användningsområde
Trä- och rötskydd till stall, ladugårdar, altaner, bryggor, träbåtar, trädgårdsmöbler mm.

Stall
Måla stallet med Roslagsmahogny:
    • Ett traditionellt bra trä- och rötskydd till stallmiljö
    • Gör att hästar avstår från att bita på behandlade träytor
    • Minskar flugors närvaro i stallet
    • Har en antiseptisk verkan.

Arbetsbeskrivning
Se till att ytan är ren och torr. Rör om Roslagsmahognyn / Roslagsfernissan noga både innan och under arbetets gång. Skall inte förtunnas. Är inte lämpad för lackade/målade ytor.
Stryk ut med pensel i tunna skikt. Beroende på underlagets uppsugningsförmåga och användningsområde, behandla tills ytan är mättad. Överbliven olja torkas av med en torr trasa inom 30-60 min efter avslutad behandling.

OBS! Risk för självantändning. Användna trasor dränks i vatten eller eldas upp.

Verktyg
Penslar som är "stubbiga" och spänstiga i borsten och som tar upp bra med färg rekommenderas.

Att tänka på
Roslagsmahogny och Roslagsfernissa är laserande färger. Det vill säga att den underliggande ytan lyser igenom färgskiktet. För ett jämt resultat, stryk varje bräda hela vägen ut. Oxidation/Torkning Linoljeprodukter oxiderar i sin torkningsprocess.
Det är en kemisk process och för att få linoljeprodukter oxidera/torka krävs det syre. Det är alltså mängden syre som gör att oxidationen/torkningsprocessen går fortare.

Färgton
Brun. Roslagsmahogny och Roslagsfernissa kan pigmenteras.

Roslagsmahogny och Roslagsfernissa
– Traditionella trä- och rötskydd väl förankrade i den Svenska kulturhistorien.

 

Läs mer om Roslagsmahogny och Roslagsfernissa.
Pris och produktinformation mm…>>


Färgprover


Hyvlad gran

Sågad gran - Behandlad med trätjära, rödtjära, Roslagsmahogny och Roslagsfernissa.
Läs mer...»

Ek, furu och asp

Ek, furu och asp - Behandlad med bänkolja, möbelvax, golvolja och golvvax.
Läs mer...»

Hyvlad furu

Hyvlad furu - Behandlad med trätjära, rödtjära, Roslagsmahogny, Roslagsfernissa och impregneringsolja.
Läs mer...»

Tryckimpregnerat

Tryckimpregnerat - Behandlad med Roslagsmahogny, Roslagsfernissa, impregneringsolja.
Läs mer...»